ACTIVITEITEN           OPDRACHTGEVERS             WERKTERREINEN            KENNISCENTRUM            HOME     

Activiteiten

In onze organisatie is naast expertise veel technische creativiteit aanwezig, ook op heel specifieke deelgebieden van de installatietechniek.

Mars Adviseur Installatietechniek is actief op meerdere terreinen: 

Bouwfysica

In veel gevallen heeft u voor uw bouwproject een omgevingsvergunning nodig, Dat geldt in ieder geval voor nieuwbouwprojecten, maar ook als de functie van uw huidig gebouw wijzigt. De gemeente kan dan vragen om een energieprestatieberekening, ventilatie- en spuiventilatieberekening en een daglichtberekening. Wij maken deze berekeningen volgens de daarvoor geldende NEN-normen. Als de uitkomst van de berekeningen niet voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit, adviseren wij u welke aanpassingen nodig zijn om wel aan de bouwwetgeving te kunnen voldoen.Verder kunnen we van constructiedelen de isolatiewaarde berekenen. Ook kunnen we  berekenen of en waar in de constructie condensatie op kan treden.

Installatie ontwerp

Wij ontwerpen installaties op basis van de wensen en de technische en financiĆ«le marges die de opdrachtgever aangeeft. Voor een bouwkundig ontwerp gaat u naar een architect. Voor het installatietechnisch ontwerp kunt u bij ons terecht. Of het nu gaat om klimaatinstallaties (verwarming, luchtbehandeling, koeling), sanitaire installaties (drinkwater- en proceswaterinstallaties, riolering, aardgas, medische en technische gasseninstallaties) of industriĆ«le installaties (perslucht, stoom- en condensinstallaties, explosieveiligheid), wij zijn erin thuis. Onze ontwerpen kenmerken zich door eenvoud, wat lagere aanschaf- en exploitatiekosten  en een hoge bedrijfszekerheid oplevert. Ze worden grondig doorgerekend en vastgelegd op installatietekeningen en in een bestek. Hiervoor gebruiken met up-to-date computerprogramma's, zoals BINK voor de technische berekeningen, STABICAD voor het tekenwerk en KUBUS STABU voor het schrijven van bestekken. In onze ontwerpen houden wij rekening met het milieu. We doen dat door  het energiegebruik en de uitstoot van vervuilende stoffen te beperken en door duurzame materialen te selecteren. Tijdens het ontwerpproces overleggen we nauw met de opdrachtgever en met de overige bouwpartners, zoals architect en constructeur. Op verzoek van onze opdrachtgevers controleren wij ontwerpen van derden, waarbij we speciaal letten of het ontwerp voldoet aan de kwaliteit die de opdrachtgever aan zijn installatie stelt.

Uitvoeringsbegeleiding

Als het ontwerp klaar is, kan het werk worden aanbesteed. We selecteren samen met de opdrachtgever installateurs die we geschikt vinden om dit werk naar tevredenheid uit te voeren. We organiseren en begeleiden de aanbesteding en doen een gunningsadvies. Tijdens de bouw  controleren wij de kwaliteit van de uitvoering en houden de kosten in de gaten. Verder begeleiden we de oplevering en controleren de revisietekeningen en onderhouds- en bedieningsvoorschriften.

Onderhoudsplanning

Ook bestaande installaties moeten betrouwbaar blijven werken. Daarvoor is goed onderhoud onontbeerlijk. Wij maken onderhoudsplannen en begrotingen, waarmee uw installateur het onderhoud van de installaties doelmatig kan uitvoeren. Wij controleren het uitgevoerde onderhoud op kwaliteit en kosten. 

Meten en inregelen

Inregelen
Installaties kunnen alleen optimaal werken als ze goed zijn ingeregeld. Wij kunnen installaties zowel lucht- als waterzijdig inregelen. Daarvoor maken we gebruik van geijkte meetapparatuur van o.a. het merk TESTO en TA HYDRONICS.

Klimaatmetingen
Het komt voor dat het binnenklimaat in gebouwen niet voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker. Wij hebben de equipment en de kennis om het binnenklimaat te meten; denk daarbij aan ruimtetemperatuur, luchtvochtigheid, tocht en luchtkwaliteit.Op basis van de metingen adviseren wij onze opdrachtgever over de te nemen maatregelen om de klachten op te lossen. 

IR-onderzoek
Met onze warmtebeeldcamera kunnen we zichtbaar maken waar zich warmtelekken in een constructie voordoen. Wij zijn IRT (level 1) gecertificeerd. De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een rapport, waarbij we ook adviseren in de te nemen maatregelen om warmtelekken te verhelpen.

Datalogging
Indien onze opdrachtgever gedurende langere tijd zijn processen in kaart gebracht wil hebben, kunnen wij metingen verrichten. We beschikken over een uitgebreid assortiment aan dataloggers en opnemers om bijvoorbeeld binnenluchttemperatuur, buitenluchttemperatuur, oppervlaktetemperatuur, luchtvochtigheid, druk, flow, spanning, stroom, weerstand en toerental te meten. Op verzoek kunnen meer parameters (tot maximaal 32)  worden gelogd.We kunnen de metingen ook in EX-omgevingen uitvoeren.

Copyright Mars Adviseur Installatietechniek